Afval scheiden en op de correcte manier deponeren en/of afvoeren is best lastig. Soms moet je een heuse chemicus zijn om te begrijpen welk afval waar heen moet. In het geval van chemisch afval wordt er over KGA en KCA gesproken. KGA staat voor kleine gevaarlijk afval. KCA staat voor kleine chemisch afval. Beide afkortingen staan voor afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van mensen. Als voorbeeld benoemen we lood, kwik of organische oplosmiddelen zoals ethanol. Het verbranden van dit afval, oftewel het lot van het meeste afval, kan leiden tot vervuiling in de lucht. Het storten van het afval kan op haar beurt leiden tot vervuiling van de grond. Hier hangt direct de vervuiling van grondwater mee samen. Om deze redenen is het belangrijk dat dit afval niet bij het ‘normale’ afval terecht komt. In deze blog gaan we dieper in op de gevolgen en na te leven regels. Ook worden er nog een aantal voorbeeld van gevaarlijk afval benoemd zodat u het ook zelf beter kunt herkennen.

Risico’s

Bovengenoemde stoffen zijn brandbaar en/of giftig. Dit betekent dat er gezondheids- en veiligheidsrisico’s aan vast zitten. De mensen die het afval inzamelen en de mensen die het afval verwerken worden blootgesteld aan de risico’s die dit werk met zich meebrengt. Dit betekent dat er strenge veiligheidsvoorschriften gelden voor het werken in deze sector. Een fout in de verwerking is niet alleen nadelig voor de verwerker zelf, maar ook de omgeving van de plek waar het afval verkeerd wordt verwerkt. Dit betekent dat de overheid strenge voorschriften heeft opgesteld aan het verwerken van bovengenoemd afval. Elke stroom van afval heeft eigen inzamelmiddelen en regels. Olieresten hebben een andere manier van verwerken dan medisch afval. In de onderstaande alinea worden voorbeeld gegeven van gevaarlijk chemisch afval.

Gevaarlijk afval

Er zijn veel alledaagse voorwerken waarbij u misschien niet direct denkt aan een gevaarlijke stof, zoals batterijen in uw afstandsbediening, of brandstofresten in een oude motorfiets. Ook kunnen er koelvloeistoffen in een weggegooid voorwerp zitten. Ook dit valt onder gevaarlijk afval. Medicijnresten zijn ook gevaarlijk. Niet alleen de naalden, maar ook de stoffen die in deze naalden resten hebben achtergelaten. Ook op het gebied van schoonmaakmiddelen moet u oppassen er zijn oplosmiddelen die slecht zijn voor het milieu, net zoals verf- en inktresten die na het klussen zijn achtergebleven op de stucloper die na het klussen wordt weggegooid.