Processen zijn er in allerlei soorten en maten, elk bedrijf heeft ermee te maken. Het ene proces is efficiënter georganiseerd dan het andere. De uitdaging is om processen hierop te beoordelen, zowel de processen die op de klant gericht zijn als de processen die medewerkers het werk gemakkelijker maken. Bij workflow management wordt naar beide soorten gekeken, altijd met als doel om werkzaamheden efficiënter en effectiever te laten plaatsvinden.

Workflow 

Workflow management focust zich, zoals de naam al doet vermoeden, vooral op het managen van de workflow. Workflow kan op veel manieren worden opgevat, maar in deze context wordt vooral vaak gelet op het beheren van informatie in een organisatie. Hierbij is de informatie het ‘work’-onderdeel en de ‘flow’ kan worden verzorgd door de mensen in de organisatie. Bij workflow wordt gelet op de manieren waarop de mensen binnen een bedrijf informatie aan elkaar doorgeven. In een bedrijf zijn vaak verschillende afdelingen, waar je  als klant mee te maken kunt krijgen. Niets is dan vermoeiender dan dat je bij elke afdeling opnieuw je verhaal moet doen, in het gunstige geval zijn zij al op de hoogte over jouw specifieke vraag of probleem. Workflow management kan hieraan bijdragen.

Toepassing 

De toepassing van workflow management kan op verschillende manieren geregeld worden. Dat is namelijk afhankelijk van het type bedrijf waarin dit geïmplementeerd zal worden. Het is in de basis vooral belangrijk dat essentiële informatie in het systeem genoteerd wordt. Iedereen die in dit systeem kan kijken, weet  daardoor wat er precies gecommuniceerd wordt bij een bepaalde kwestie. Hierdoor wordtdubbel werk voorkomen, wat in het bedrijf weer tijd zal besparen. Door goed te kijken wie volgens het workflow management verantwoordelijk is voor welk onderdeel, zal je ook precies weten wat er van jou verwacht wordt. Het documenteren van de belangrijk informatie speelt hierbij dus een grote rol. Het is dan ook van belang dat dit op de juiste wijze gedaan zal worden om te zorgen voor goed werkend workflow management.